ENGLISH


Changing in version 1.22:

-- ISO8859-5 (Cyrillic) Ready only in Tuffy Regular. Not so beautiful but fully usable.
-- ISO8859-7 (Greek) and Greek Extended ready only in Tuffy Regular. Not so beautiful but fully usable.
-- Symbols (Codepage of symbols. Ready only in Tuffy Regular.)
-- Other Glyphs are made. (Tuffy Regular)
-- Corrected breve.
-- Old breve saved as brevealt.
-- Romanian localized forms (scedilla, scommaaccent, Scedilla, Scommaaccent)
-- The positions of diacritical marks (acute, commaaccent, a. s. o.) are corrected.
-- The symbol 3/4 are corrected.
-- Alternative lowcased "a" and its diacritical forms are made. plus x, too.
-- Other alternative gliphs went to new place (only Infant).
-- The euro and estimated symbols are created in all fonts with their original, official style.
-- The obsolete Forint ligature (forint) is made in the style of the font.
-- The cuberoot, fourthroot, gradient, foursuperior, centigrade are added.
-- The Tuffy symbol (tuffy) is moved to the place of cherry: U+E211.
-- The solid Tuffy (tuffysolid) is created in the place of ice cream: U+E212.
-- Auto hinting.
-- The line-like marks (minus, hyphen, a. s. o.) got standardization, are made up (General Punctuation): hyphentwo, hyphennobreak, figuredash, endash, emdash, horizontalbar, underscore. Plus: plus, multiply, hyphen, softhyphen and logicalnot.
-- Missing glyphs are created.

No kerning are made in current version. The "typo size" of TuffyInfant and TuffyScript remained old. The glyphs are smaller appr. 87% than the rest of the fonts.

Qty. of glyphs:
Tuffy Regular
Tuffy Bold
Tuffy Italic
Tuffy Bold Italic
TuffyInfant Regular
TuffyScript Regular

==============================

MAGYAR

_________

A Tuffy fontcsalád javítása

001.210 verzió
__________

A következő fontok kerültek javításra:
Tuffy Regular
Tuffy Bold
Tuffy Italic
Tuffy Bold Italic
TuffyInfant Regular (Variant of Tuffy Regular.)
TuffyScript Regular (Variant of TuffyInfant Regular. Original font name was Tuffy Infants 2.)

Mindegyik font a következő kódtábla összes karakterével rendelkezik:
ISO8859-1 (Latin1)
ISO8859-15 (Latin0 or Latin9)
ISO8859-2 (Latin2)
ISO8859-3 (Latin3)
ISO8859-4 (Latin4)
ISO8859-9 (Latin5)
ISO8859-10 (Latin6)
ISO8859-13 (Latin7)
ISO8859-14 (Latin8)
ISO8859-16 (Latin10)
Macintosh Latin
Windows Latin ("ANSI") = Windows-1252
Adobe Standard
TeX-Base-Encoding

Az "M" mérete: 2048.
Az "ascent" mérete: 1597.
A "descent" mérete: 451.

Sortávolság változtatása volt szükséges, mert a Bold változat elég magas a többihez képest (egyik sem egyforma magas a többihez), ezért a többi sortávolságát növeltem:
Typo Ascent: 1950.
Typo Descent: 505.

A következő cseretáblázattal rendelkezik mindegyik font:
-- összes ligatúra (A TeX-Base-Encoding táblában szereplőket is)
-- összes törtcsere (pl. 1/2-őt cseréli valódi törtté)

A következő karakterek végén és/vagy elején kisspácium került beillesztésre (Jelenleg csak a Tuffy Regularban):
-- kettőspont
-- plusz
-- mínusz
-- multiply (valódi szorzás)
-- valódi tört
-- egyenlőségjel.

Gyakran az elválasztó jelet használjuk a kivonásjel helyett. Ez nem került módosításra. A valódi mínuszjel a TeX-Base-Encoding táblában van.

Külön kerültek módosításra a kötőjel-szerű glifek:
-- elválasztójel
-- en-desh
-- em-desh
-- horizontal bar
-- lágy elválasztójel
-- mínuszjel
-- aláhúzás

Az egalizálás folyamatban egyedi betűpárok formájában.

Automatikus hinting készült.

==========

1.22-es verzió változásai:

-- ISO8859-5 (Cyrillic) Készen csak a Tuffy Regularban. Nem túl szép, de teljesen használható.
-- ISO8859-7 (Greek) és Greek Extended készen csak a Tuffy Regularban. Nem túl szép, de teljesen használható.
-- Symbols (A szimbólumok kódtábla. Készen csak a Tuffy Regularban.)
-- Egyéb glifek készültek (Tuffy Regular)
-- Javított breve.
-- A régi breve brevealt-ként szerepel.
-- Román betűcsere (localized form: scedilla, scommaaccent, Scedilla, Scommaaccent)
-- A diakritikus jelek (alsó és felső ékezetek) helye javítva lettek.
-- A 3/4 javítva lett.
-- alternatív kis "a" és ékezetes változataik, kis x alternatívája is.
-- Egyéb alternatív betűk új helyre kerültek (csak Infant).
-- Az euro és estimated szimbólumok mindegyik fontban a hivatalos formában.
-- A forint ligatúra (kettősbetű) került kialakításra a font saját stílusában.
-- A cuberoot, fourthroot, gradient, foursuperior, centigrade, hozzáadva.
-- A Tuffy szimbólum (tuffy) átkerült a cseresznye helyére: U+E211.
-- Tömött Tuffy (tuffysolid) készült a fagylalt helyén: U+E212.
-- Auto hinting.
-- A kötőjel-szerű glifek (General Punctuation) egységesítve javítva lettek, ezek is: hyphentwo, hyphennobreak, figuredash, endash, emdash, horizontalbar, underscore.
-- Hiányzó glifek pótolva.


Az 1.22-es verzióban nem lett kerningek csinálva. A TuffyInfant és a TuffyScript "typo mérete" maradt a régi. Ezekben a fontokban a betűszemek kisebbek kb. 87%-kal.

A betűszemek száma:
Tuffy Regular
Tuffy Bold
Tuffy Italic
Tuffy Bold Italic
TuffyInfant Regular
TuffyScript Regular


2010. május 4.
Barta Károly
brtkr@freemail.hu

-EOF-